Workshop on Printed Music at the Chopin Institute, Warsaw

We have received the following from Marcelina Chojecka (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warsaw):

On 10 July 2020 we held a lecture and training session called "A few identification methods for printed music from the 18th, 19th, and 20th centuries." Participants under Jeremiusz Glensk’s direction learned how to identify editions, issues, reprints, corrected editions and first editions; how to handle dating, typography, paging, seals, paper and publishers' customs; and what commonly used printing techniques look like such as lithography, engraving, offset and ozalid print. During the training part, attendees used printed music from the NIFC Library, such as Fryderyk Chopin’s Etudes op. 10 (shelfmark: 1682/n), to discuss identification methods in order to catalogue it properly in the RISM database.


W ubiegły piątek 10 lipca 2020 r. w ramach Projektu Operacyjnego Polska cyfrowa – „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie” w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina miał miejsce wykład i szkolenie „Kilka metod identyfikacji druków muzycznych z XVIII, XIX i XX wieku”. Uczestnicy pod kierownictwem p. Jeremiusza Glenska zgłębiali problematykę pojęć edycji, nakładu, reprintu, pierwodruku czy korekt, a także kwestię datowania, składu, paginacji, pieczęci, papieru, zwyczajów wydawców oraz stosowanych technik, tj. litografii, sztychu, druku offset’owego czy odbitki ozalidowej. Słuchacze na podstawie zbiorów Biblioteki NIFC m.in. Etiud op. 10 Fryderyka Chopina pod sygnaturą 1682/n omawiali metody identyfikacji druku, w celu poprawnej klasyfikacji w bazie RISM.  

Catégorie : EventsArticle suivant >
< Article précédent

Commentaires

Pas de commentaire
Ajouter un commentaire

- champ obligatoire
Image CAPTCHA pour prévenir l'utilisation abusive Si vous ne pouvez lire toutes les lettres ou chiffres, cliquez ici.


Abonnez-vous à notre fil RSS!